GFR 90-60 ml/min
Lievä munuaisten
vajaatoiminta
GFR 60-30 ml/min
Keskivaikea munuaisten
vajaatoiminta
GFR 30-15ml/min
Vaikea munuaisten
vajaatoiminta
  GFR <15 ml/min
Loppuvaiheen munuaisten
vajaatoiminta; dialyysipotilas

Abakaviiri


Systeeminen

A

Annoksen/annosvälin
muutosta ei tarvita

A

Annoksen/annosvälin
muutosta ei tarvita

A

Annoksen/annosvälin
muutosta ei tarvita

A

Annoksen/annosvälin
muutosta ei tarvita

Abatasepti

Systeeminen

B

Suositusta ei voi antaa

B

Suositusta ei voi antaa

B

Suositusta ei voi antaa

B

Suositusta ei voi antaa

Abirateroni

Systeeminen

A

Annoksen/annosvälin
muutosta ei tarvita

A

Annoksen/annosvälin
muutosta ei tarvita

A

Annoksen/annosvälin
muutosta ei tarvita

A

Annoksen/annosvälin
muutosta ei tarvita

Absiksimabi

Systeeminen

B

Suositusta ei voi antaa

B

Suositusta ei voi antaa

B

Suositusta ei voi antaa

D

Käyttöä tulee välttää

Adalimumabi

Systeeminen

B

Suositusta ei voi antaa

B

Suositusta ei voi antaa

B

Suositusta ei voi antaa

B

Annosmuutossuositus: ks.
'lisätietoa'

Adapaleeni

Paikallinen

B

Ei annosmuutosta

B

Ei annosmuutostaa

B

Ei annosmuutosta

B

Ei annosmuutosta

Adefoviiri

Systeeminen

A

Annosmuutosta/annosvälimuutosta
ei tarvita

C

Annosväli: 48 h

C

Annosväli: 72 h

B

Annosmuutossuositus: ks.
'lisätietoa'

Adenosiini

Systeeminen

A

Annoksen/annosvälin
muutosta ei tarvita

A

Annoksen/annosvälin
muutosta ei tarvita

A

Annoksen/annosvälin
muutosta ei tarvita

A

Annoksen/annosvälin
muutosta ei tarvita

.... selaus jatkuu ....