Lääkkeiden käyttö munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla

Renbase sisältää jatkuvasti päivittyvän tiedon yli 1 500 lääkeaineen antotapakohtaisesta annostuksesta ja käytön turvallisuudesta munuaisten vajaatoiminnan eri vakavuusasteissa. Tietokannan sisällöstä vastaa Medbase Oy ja sen kehittämisessä on ollut mukana nefrologi, dosentti Kaj Metsärinne.

Tietokannasta hakeminen

  • Tietokannasta voi hakea käyttäen valmisteen nimeä, vaikuttavaa ainetta, lääkeryhmää tai ATC-koodia.
  • Haun yhteydessä voi syöttää potilaan GFR-arvon, jolloin munuaisten vajaatoiminnan luokka korostetaan hakutuloksessa.

Hakutuloksen tulkinta

  • Tietokannassa käytetään neliportaista värikoodijärjestelmää:
  • A  Annosmuutosta/annosvälimuutosta ei tarvita
  • B  Tieto puuttuu tai se on arvioitu perustuen aineen farmakokineettisiin ominaisuuksiin
  • C  Annoksen/annosvälin muutos tarvitaan
  • D  Käyttöä tulee välttää
  • B- ja C-luokitusten yhteydessä kerrotaan vajaatoimintaluokan mukainen tarkka annostusohje, jos sellainen on näyttöön perustuen mahdollista antaa.
  • Tietokanta sisältää myös merkinnän lääkeaineen mahdollisesta munuaistoksisuudesta.
  • Lue lisää ja katso opastusvideo käyttöohjesivulla.

Tilaukset

Tietokannan yksittäistilaukset Duodecimin verkkokaupasta. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan erikseen, pyydä tarjous terveysportti@duodecim.fi.