Haulla löydettiin aineet: ketoprofeeni  Värikoodit     Tulosta
GFR 90-60 ml/min
Lievä munuaisten
vajaatoiminta
GFR 60-30 ml/min
Keskivaikea munuaisten
vajaatoiminta
GFR 30-15ml/min
Vaikea munuaisten
vajaatoiminta
  GFR <15 ml/min
Loppuvaiheen munuaisten
vajaatoiminta; dialyysipotilas

Ketoprofeeni

Systeeminen

A

Annoksen/annosvälin
muutosta ei tarvita

C

Annoksen pienennys 25%
Annosväli: 8 h

D

Käyttöä tulee välttää

D

Käyttöä tulee välttää

Korvaavat lääkkeet

Korvaavat avautuvat tähän

Lisätietoa

SUOSITUKSET

Annoksen pienentämistä suositellaan suhteessa vajaatoiminnan asteeseen 2, ja vaikeassa vajaatoiminnassa käyttö on vasta-aiheinen 5.

FARMAKOKINETIIKKA

Ketoprofeenin ja sen metaboliittien kumulaatiota tapahtuu iäkkäillä ja munuaisten vajaatoiminnassa 1,2,3,4. Munuaisten toiminnanvajaus johtaa aktiivisen S-enantiomeerin suhteellisesti suurempaan altistukseen 4. Hemodialyysi ei nopeuta ketoprofeenin eliminaatiota

MUNUAISTOKSISUUS

Tulehduskipulääkkeet heikentävät munuaisten verenvirtausta ja toimintaa 8,9,10, mutta vaikutus on yleensä vähäinen ja ohimenevä tervemunuaisisilla henkilöillä 17. Tulehduskipulääkkeiden prostaglandiinisynteesiä estävä vaikutus selittää useimmat niiden munuaishaitat, koska prostaglandiinit ylläpitävät normaalia munuaisten toimintaa ja riittävää perfuusiota 11. Munuaisten toiminnan heikkeneminen korostuu hypovolemisilla potilailla ja ACE:n estäjiä ja AT-reseptorin salpaajia käyttävillä 12.

Valmisteet

Valmisteet avautuvat tähän

Kirjallisuusviitteet

Viitteet avautuvat tähän