Haulla löydettiin aineet: kodeiini parasetamoli  Värikoodit     Tulosta
GFR 90-60 ml/min
Lievä munuaisten
vajaatoiminta
GFR 60-30 ml/min
Keskivaikea munuaisten
vajaatoiminta
GFR 30-15ml/min
Vaikea munuaisten
vajaatoiminta
  GFR <15 ml/min
Loppuvaiheen munuaisten
vajaatoiminta; dialyysipotilas

Kodeiini

Systeeminen

C

Annoksen pienennys 25%

C

Annoksen pienennys 50%

D

Käyttöä tulee välttää

D

Käyttöä tulee välttää

Korvaavat lääkkeet

Korvaavat avautuvat tähän

Lisätietoa

Kodeiini metaboloituu maksassa mm. morfiiniksi, norkodeiiniksi ja hydrokodoniksi. Kodeiini ja sen metaboliitit erittyvät pääsääntöisesti munuaisten kautta. Aktiiviset metaboliitit kumuloituvat munuaisten vajaatoiminnassa ja dialyysipotilailla 1,2,3, joilla on kuvattu kodeiinihoidon yhteydessä vakavia haittavaikutuksia 4; erityisesti nopeilla CYP2D6 -metaboloijilla on suuri riski saada toksisia vaikutuksia 7. Munuaisten vajaatoimintapotilailla kodeiinia suositetaan käytettäväksi kivun hoidossa vain erittäin varoen, ja mielummin kokonaan vältettäväksi 2,5. Jos kodeiinia käytetään, hoito tulisi aloittaa pienillä annoksilla ja suurentaa annosta hitaasti, haittavaikutuksia seuraten 6.

Valmisteet

Valmisteet avautuvat tähän

Kirjallisuusviitteet

Viitteet avautuvat tähän

Parasetamoli

Enteraalinen

A

Annoksen/annosvälin
muutosta ei tarvita

A

Annoksen/annosvälin
muutosta ei tarvita

A

Annoksen/annosvälin
muutosta ei tarvita

A

Annoksen/annosvälin
muutosta ei tarvita

Korvaavat lääkkeet

Korvaavat avautuvat tähän

Lisätietoa

Parasetamoli metaboloituu maksassa pääasiassa (90-95 %) konjugoitumalla glukuronidiksi ja sulfaatiksi. Pienempi osa (n. 3-10 %) muodostaa reaktiivisen välituotteen, joka sitoutuu maksan glutationiin ja erittyy munuaisten kautta5,6. Munuaisten vajaatoiminnassa metaboliitit kumuloituvat. Konjugoituneiden yhdisteiden pitoisuudet ovat vaikeassa vajaatoiminnassa huomattavasti korkeampia ja puoliintumisajat plasmassa pidemmät (20-30 t) kuin terveillä (3 t) 1,3,4,10. Vaikeassa vajaatoiminnassa suositellaan varovaisuutta 6

Yliannostuksen yhteydessä maksan glutationivarastot ehtyvät ja toksiset reaktiiviset metaboliitit aiheuttavat vaurioita maksassa ja myös munuaisissa (erityisesti proksimaalisissa tubuluksissa) 9.

Hemodialyysi poistaa parasetamolia ja sulfaatti- ja glukuronidikonjugaatteja 2,7, peritoneaalidialyysi ilmeisesti vain glukuronideja 2. Vaikeita parasetamolimyrkytyksiä on hoidettu N-asetyylikysteiinin lisäksi albumiinidialyysilla (MARS, Molecular absorbant recirculating system)8.

Valmisteet

Valmisteet avautuvat tähän

Kirjallisuusviitteet

Viitteet avautuvat tähän