Lääkkeiden käyttö maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla

Heparbase sisältää jatkuvasti päivittyvän tiedon yli 1 500 lääkeaineen antotapakohtaisesta annostuksesta ja käytön turvallisuudesta maksan vajaatoiminnan eri vakavuusasteissa. Suomessa markkinoilla olevien lääkkeiden lisäksi mukana on myös vitamiineja ja erityislupavalmisteita. Heparbase-tietokannan sisällöstä vastaa Medbase Oy ja sen kehittämisessä on ollut mukana myös yksi Suomen johtavista gastroenterologeista, dosentti Perttu Arkkila.

Tietokannasta hakeminen

  • Tietokannasta voi hakea käyttäen valmisteen nimeä, vaikuttavaa ainetta, lääkeryhmää tai ATC-koodia.
  • Haun yhteydessä voi syöttää potilaan maksan vajaatoiminnan Child-Pugh luokituksen mukaisen vaikeusasteen, jolloin vaikeusaste korostetaan hakutuloksessa.

Hakutuloksen tulkinta

  • Tietokannassa käytetään neliportaista värikoodijärjestelmää:
  • A  Annosmuutosta/annosvälimuutosta ei tarvita
  • B  Tieto puuttuu tai se on arvioitu perustuen aineen farmakokineettisiin ominaisuuksiin
  • C  Annoksen/annosvälin muutos tarvitaan
  • D  Käyttöä tulee välttää
  • Hakutulos sisältää tiedon annoksen muuttamisen tarpeesta kussakin vajaatoiminnan luokassa (lievä, keskivaikea, vaikea).
  • Tietokanta sisältää myös merkinnän lääkeaineen mahdollisesta maksatoksisuudesta.
  • Lue lisää ja katso opastusvideo käyttöohjesivulla.

Tilaukset

Tietokannan yksittäistilaukset verkkokaupasta. Organisaatiokäyttö ja usean käyttäjän lisenssit hinnoitellaan erikseen, pyydä tarjous terveysportti@duodecim.fi.