Haulla löydettiin aineet: varfariini  Värikoodit     Tulosta
Luokka A, Child-Pugh 5-6
Lievä maksan
vajaatoiminta
Luokka B, Child-Pugh 7-9
Keskivaikea maksan
vajaatoiminta
Luokka C, Child-Pugh 10-15
Vaikea maksan
vajaatoiminta

Varfariini

Systeeminen

C

Annosmuutossuositus:
ks. 'lisätietoa'

C

Annosmuutossuositus:
ks. 'lisätietoa'

D

Käyttöä tulee välttää

Korvaavat lääkkeet

Korvaavat avautuvat tähän

Lisätietoa

SUOSITUKSET

Varfariinin annostelu on yksilökohtainen ja tiheämpää antikoagulaatiotason kontrollointia tarvitaan tautitiloissa, joihin liittyy lisääntynyt varfariinivaste sekä vuotoriski, ml. maksan ja munuaisten vajaatoiminta erikseen tai yhdessä.1,2,3 Jotkut valmistajat ovat kontra-indisoineet varfariinin vaikeassa maksan vajaatoiminnassa 4,5. Mahdollisen hyytymishäiriön arvioimiseksi suositellaan protrombiiniajan (INR), APTT:n ja trombosyyttimäärän määrittämistä ennen hoidon aloittamista, sekä tarkkaa mahdollisten vuotojen seurantaa.

FARMAKOKINETIIKKA

Varfariini metaboloituu laajalti maksassa (CYP2C9) ja erittyy pääasiassa inaktiivisina metaboliitteina virtsaan 1. Varfariini sitoutuu 99% plasman proteiineihin 1.

Valmisteet

Valmisteet avautuvat tähän

Kirjallisuusviitteet

Viitteet avautuvat tähän